Urology

 • Prof Ajith Malalasekara
 • Dr Aravinthan Thevaraja
 • Dr Kugadas Sutharshan
 • Dr Nuwan D Premachandra
 • Dr Ranga E Wickramarachchi
 • Dr Balasingham Balagobi
 • Dr K Vickneswaran
 • Dr Kalana Parana Palliya Guruge
 • Dr Kumaradasan Umashankar
 • Dr Nishantha Liyanapathirana
 • Dr Niroshan Senevirathne

Newly Joined Consultants