Cardiac

 • Dr A Yoganandamoorthy
 • Dr Amila Walawwatta
 • Dr Anidu Pathirana
 • Dr Chandrike Ponnamperuma
 • Dr Godvin R Constantine
 • Dr Gotabhaya Ranasinghe
 • Dr Harshana Samarasinghe
 • Dr Jayanthimala Jayawardena
 • Dr M Niraj
 • Dr M B F Rahuman
 • Dr M H M Zacky
 • Dr Mohan Rajakaruna
 • Dr Nadeeja Gamalath Senevirathne
 • Dr P N Thenabadu
 • Dr Pandula Athaudaarchchi
 • Dr S Narenthiran
 • Dr Sandamali Premarathna
 • Dr Sepalika Mendis
 • Dr Stanley Amarasekara
 • Dr Suneth Karunarathne
 • Dr Thisara Samarawickrama
 • Dr Vajira Gunawardena
 • Dr Vasantha S Hettiarachchi
 • Dr W S Santharaj
 • Dr Wasanthi Rathnayake
 • Dr(Mrs) N L Amarasena
 • Dr Asunga Dunuwille
 • Dr P M Janaka Pathiraja
 • Dr Rohan Gunawardena
 • Dr Suresh Kottegoda
 • Dr Susitha Amarasinghe
 • Dr Dev Kesava
 • Dr Rajeeva R Pieris
 • Dr Rajitha Y De Silva

Newly Joined Consultants