General Surgeons

 • Dr Duminda Ariyaratne
 • Dr Priyantha Sin Arachchi
 • Dr Shanmugalingam Srikharan
 • Dr Sameera Jayasinghe
 • Dr Priyantha Halpage
 • Dr Mihira Bandara
 • Dr Bhishman Thevarajah
 • Dr S Sivaganesh
 • Dr Hasanjaya Gunawardhana
 • Dr M. Z. Badurdeen
 • Dr Keshara Channa Ratnatunga
 • Dr Ranjith N. Ellawala
 • Dr D.C. Rajapaksha
 • Dr Amila Jayasekara
 • Dr Dushan Fernando
 • Dr J.R. Wijesekara
 • Dr P Murugadas
 • Dr Thejana Wijeratne
 • Prof Deepaka Weerasekara
 • Dr Semaka Jayasekara
 • Dr V.P Gamage
 • Prof Ishan De Zoysa
 • Dr Lalith Perera
 • Dr Sumudu Kumarage
 • Dr Keerthi Abayajeewa
 • Dr Ravi Karunaratne
 • Dr Lalantha Ranasinghe
 • Dr Dilini H. Samarakoon
 • Dr Vijitha Chandima Halahakoon
 • Dr Mahanama Gunasekara
 • Dr(Ms) Renuka Mahanama
 • Dr W.Nishantha Mendis
 • Dr Ajantha Pathmalal
 • Prof A.H. Sherifdeen
 • Dr A.S. Withanage
 • Dr Rajiv G. Rajendran
 • Dr J Gunatheepan
 • Dr Veerasingam Suthagaran
 • Dr B Aathavan
 • Dr R. A. Y. Rupasinghe
 • Dr Rohan Sirisena
 • Dr Sanjeewa Anuruddha Seneviratne
 • Dr Kamal Gamage

Newly Joined Consultants