සැත්කම ප‍්‍රමාද වුණොත්,කොරෝනා ඉක්මන් වෙයි…

කොරෝනා නැත්නම් COVID -19 කියන්නේ දැන් අපි අහන්න අකමැතිම වචනයක් වුනත්, එදිනෙදා අහන්න ලැබෙන හුරුපුරුදු වචනයක්.COVID-19 යනු සුලමුල පවා හරිහැටි නොදන්නා, නිසි ප‍්‍රතිකර්මයක් හෝ ඖෂධයක් සොයා නොගත් බිහිසුණු වෛරසයක්.COVID -19 ආසාදනය වීම වැළැක්වීමට විවිධ එන්නත් වර්ග දැන් භාවිතයට ඇති අතර, ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානයේ මතය අනුව මෙම වෛරසය පාලනය කිරීම සඳහා දැනට තිබෙන ඵලදායීම පිළියම එන්නතයි.…

Colorectal Cancer is Curable in Sri Lanka

Medical breakthroughs and advancements are driving forces behind the improved quality of life for the contemporary man. Durdans Hospital plays a key role in this improvement in Sri Lanka. Upholding their slogan of “Dedicated to you”, Durdans Hospital carries out its operations with passion and grit. As such, they got in touch with Pulse.lk to…